Anbefal denne siden

 
 
 


7.3

Ny = Ny funksjon - - - Ok = Registrert feil rettet - - - Endret = Funksjonaliteten er endret

Siste versjon av programmet inneholder ALLTID tidligere oppdateringer innebygget. Hvilken versjon du har, finner du ved Hjelp / Om BK   BK7.0   BK7.1   BK7.2   BK7.3


Husk at du må ha satt at du har full Administrasjonsrettighet til BK24. oktober 2018 ( 7.3.3)
(NYTT) På finn personen skjerm, alternativet slik at for gifte kvinner vil det også søke etter etternavn av ektemann.
(Dette alternativet er ikke tilgjengelig for norske og danske versjoner fordi disse versjonene allerede gjør 4 søk basert på tegnsett.)
(OK) GEDCOM eksport' hvis en kilde hadde en link til https: ble den ikke eksportert.
(NYTT)Egendefinerte lister er alder på ektefelle ved inngått ekteskap gitt kode nr. 50
(New) On the find person screen, option so that for married women it will also search last name of husband. (This option is not available for Norwegian and Danish versions because those versions already do 4 searches based on character set.)
(Fixed) GEDCOM export if a source had a link to https: it was not exporting.
(New) On custom lists, 'age of spouse when married' field 50 
 

8. august 2018 ( 7.3.2)
(NYTT) Knappene fremover [>] og bakover [<] på øverste menylinje under Rediger vil huske forrige økt når du starter BK på nytt.
(OK) Løst et problem med Familieslektsboken når du lager innholdsfortegnelse og sender til RTF hvis navnene inneholder aksenter.
(OK) Løst problem på Etterslektstre hvis datoalternativet ble satt til Fødselsdato bare, ble ikke kolonner brede nok.
(OK) I bokrapporter, hvis du inkluderer adresser, og hvis du ikke utelukker data for levende mennesker, viste det noen ganger adressen til en levende ektefelle hvis den andre ektefellen ikke levde.
(New) The Forward and Backward buttons on the Edit screen will remember the previous session when you restart BK.
(Fixed) Fixed a problem with the Indented report when making Table of Contents and outputting to RTF if names contained accents.
(Fixed) Fixed on Descendant Tree chart, if date option was set to Birth date only, it was not making columns wide enough.
(Fixed) On the Book reports, if including Addresses, and if excluding data for living people, it sometimes showed the address for a living spouse if the other spouse was not living.

 

25. april 2018 ( 7.3.1)

(NYTT) Ny rapport Etterfølgende Tidspiral
(NYTT) KART. Knapp på detaljer om sted eller bredde- og lengdegrad. Dobbeltklikk et stednavn for å gå til posisjonsdetaljer. (Les også Hjelpefilen)
(NYTT) KART. Knapp på Biografi under Rediger for stedsadresse eller bredde- og lengde-grad (Les også Hjelpefilen)
(NYTT) KART. Knapp på Adresse under Rediger (Les også Hjelpefilen)
(NYTT) nytt felt 38 på Brukerdefinerte rapporter "kun personer som lever"
(NYTT) På Kildekortet er det valg under Fil Vis hvordan denne kildeb vil skrives ut F6
(NYTT) Det er nytt skillekort på Bokrapporter for å markere om også Flaggnummer skal skrives ut
(NYTT) Det er knapp for Lukk øverst til høyre på forhåndsvisning
(ENDRETT) Hvis du legger til et vitne, og du skriver inn et BK_nummer, og alternativet er PÅ for å legge til en merknad (linje) i teksten til vitne, kan du bekrefte navnet og velge før du faktisk kobler vitnet
(NYTT) Alternativ på Bow Tie Chart*for å ha forskjellige farger for venstre og høyre side.
(NYTT) Hvis du bestiller programmet på CD eller USB, inneholder det tre nye instruksjonsvideoer.
Hvordan bruke Flagg, Hvordan bruke Word Search, Hvordan bruke FindAGrave-knappen
Se #3 på http://www.bkwin.info/nedlasting/registrering.html mer om disse vidioer og bestillingav bare CD/USB for å få disse Videoene
(New) New report: Descendant Spiral Time Chart.
(New) MAP button on Location Details for the location name or the latitude and longitude. Double click a location name to go to Location Details.
(New) MAP button on Event Notes to map an address or latitude and longitude
(New) MAP button on Address tab on Edit.
(New) new field 38 on custom reports "living people only"
(New) on the Source screen added to top menu File, Show how this footnote will print or press F6(New) There is a new tab on the Book reports to also print Flag information.
(New) There is a new Close button on the Preview screen.
(Changed) If you are Adding a Witness and you type a BK number and the option is ON to add a Note to witness, then you can verify the name and Select before actually linking the witness.
(New) Option on Bow Tie Ancestor chart to have different colors for left and right sides.
(New) If you order the program on CD or USB it includes three new instructional videos. How to use Flags, How to use Word Search, How to use FindAGrave button.

 

Copyright © 2012 Brother's Keeper. All Rights Reserved | HTML5 | CSS