Anbefal denne siden
 
 
 


Divere eldre stoff

En del ting er for mange litt perifere for de fleste som gransker slekten og bruker et eller annet slektsprogram.

Det er derfor også nødvendig å ha med denne informasjonen for å hjelpe de som berøres av disse forholden.

Siste nytt

Siste versjon / nytt 
BK7* 7.5.7  19. aug 2021
lastes med gammel sikkerhetsadresse
Last ned direkte Full versjon og Oppdatering
eller
Gå direkte til leverandørens nettside Brother's Keeper version 7.5 (bkwin.net) og velg "Download full 7.5 program) ca 54MB direkte fra produsentens webside i USA.


Siste versjon / nytt 
BK6* 6.6.20  27. des  2017
Last ned direkte Full versjon og Oppdatering
fra server fra USA

Beskrivelse for å instalere programmet

Noen synes å ha problemer med å laste ned her. Gå derfor til produsentens webside for å laste ned direkte derfra (direkte Webside hos produsent):
www.bkwin.net  www.bkwin.com  www.bkwin.org

Noen nettlesere er ikke like 'snille'.
Noen Antivirusprogram kan også skape problem for nedlasting.

Kurs

2021 - - - BK7     Oslo
6. november  2021
kl. 10.00 - 15.00

Etter offisiell utlysning skal 
slaø påmelding skje direkte til
Slekt og Data Oslo/Akershus

Hvordan er det med kurs lokalt ?
Holdes det kurs lokalt i Norge ?
Behov for kursledere?

Møter

Kjente aktiviteter hvor
bl.a. BK er tema:
Slekt og Data der du bor

Kontakter

Innlegg, spørsmål osv. om Brother's Keeper sendes

Spesielle ønsker i BK ?

Problemer med BK ?

Copyright © 2012 Brother's Keeper. All Rights Reserved | HTML5 | CSS