Anbefal denne siden

 
 
 


Divere eldre stoff

En del ting er for mange litt perifere for de fleste som gransker slekten og bruker et eller annet slektsprogram.

Det er derfor også nødvendig å ha med denne informasjonen for å hjelpe de som berøres av disse forholden.

Siste nytt

Siste versjon / nytt 
BK7* 7.5.6  21. apr 2021
Last ned direkte Full versjon og Oppdatering
fra server i USA

Siste versjon / nytt 
BK6* 6.6.20  27. des  2017
Last ned direkte Full versjon og Oppdatering
fra server fra USA

Beskrivelse for å instalere programmet

Alternative sider for nedlasting:
bkwin.net  bkwin.com  bkwin.org

Kurs

2021 - - - BK7     Oslo
Kanskje Mulig
25. september  2021
kl. 10.00 - 15.00

Hvordan er aktiviteten lokalt ?
Holdes det kurs lokalt?
Behov for kursledere?

Møter

Kjente aktiviteter hvor
bl.a. BK er tema:
Slekt og Data

Kontakter

Innlegg, spørsmål osv. om Brother's Keeper sendes

Spesielle ønsker i BK ?

Problemer med BK ?

Copyright © 2012 Brother's Keeper. All Rights Reserved | HTML5 | CSS