Anbefal denne siden
 
 
 


Diverse eldre stoff

En del ting er for mange litt perifere for de fleste som gransker slekten og bruker et eller annet slektsprogram.

Det er derfor også nødvendig å ha med denne informasjonen for å hjelpe de som berøres av disse forholden.

Siste nytt

Siste versjon / nytt 
BK7* 7.5.10  1. april 2022
Gå direkte til leverandørens hjemmeside Brother's Keeper version 7.5 (bkwin.org).
Der velger du
"Download Full 7.5 program (full versjon - alle språk - ca 54MB). Derfra laster du ned programmet direkte fra produsentens webside i USA.


Siste versjon / nytt 
BK6* 6.6.20  27. desember 2017
Last ned direkte Full versjon og Oppdatering
fra server fra USA

Beskrivelse for å instalere programmet

Noen synes å ha problemer med å laste ned her. Gå derfor til produsentens webside for å laste ned direkte derfra (direkte Webside hos produsent):
www.bkwin.net  www.bkwin.com  www.bkwin.org

Noen nettlesere er ikke like 'snille'.
Noen Antivirusprogram kan også skape problem for nedlasting.

Kurs

2022 - - - BK7     Oslo2
Oktober 2022
kl. 10.00 - 15.00

Minner på at brukermøter og Slektskafe er også tilgjengelig

Påmelding til kurs skjer direkte til
Slekt og Data Oslo/Akershus

Hvordan er det med kurs lokalt ?
Holdes det kurs lokalt i Norge ?
Behov for kursledere?

Møter

Kjente aktiviteter hvor
bl.a. BK er tema:
Slekt og Data der du bor

Kontakter

Innlegg, spørsmål osv. om Brother's Keeper sendes

Spesielle ønsker i BK ?

Problemer med BK ?

Copyright © 2012 Brother's Keeper. All Rights Reserved | HTML5 | CSS