Anbefal denne siden

 
 
 


Hjelp

Når du arbeider med program, kan kontakt mellom bruker, utviklere, produsent, utvikler og andre støttepersoner være viktig.

Til venstre <<<< er der meny for valg av støtte til henholdsvis program og rapporter.

For brukerne kan det ofte være vanskelig å følge med i hva som skjer av nytt og ellers å få nødvendig hjelp.

Problemer kan være knyttet til sin personlige PC eller rett og slett fingertrøbbel.

Å ha direkte kontakt med produsent, leverandør kan ofte føles vanslekig. Derfor er mange ulike muligheter lagt til rette for å bedre kontakten.

Først vil det jo være at den enkelte holder sitt program oppdatart og ved feil ser om denne feilen tidligere har fått sin løsning. Det første er den hjelp som du selv bruke for å løse problemet. En rekke forhold er beskrevet i selve programmet. i tillegg har du Hjemmesider til oversetter og produsent.

Føler du at du fortsatt sitter fast, vil det å bli medlem av den Nordiske Facebooksiden være en mulighet, i tillegg å benytte seg av de mange faddere. Er ikke det nok, kan en også benytte seg av Fjernhjelp.
Fra programmet forside, velg Hjelp / Assistanse for andre alternativer til hjelp

Kurs

2020 - - - BK7     Oslo
AVLYST 2020 Grunnkurs
kl. 10.00 - 15.00

Hvordan er aktiviteten lokalt ?
Holdes det kurs lokalt?
Behov for kursledere?

Møter

Kjenteaktiviteter hvor
bl.a. BK er tema:
DIS-Norge

Kontakter

Innlegg, spørsmål osv. om Brother's Keeper sendes

Spesielle ønsker i BK ?

Problemer med BK ?

Copyright © 2012 Brother's Keeper. All Rights Reserved | HTML5 | CSS