Anbefal denne siden
 
 
 


Ekstra funksjoner i Registrert versjon

gir i tillegg mange flere muligheter som ikke tilgjengelig i u-registrert versjon. Det er betydelig med detaljer som da vil være aktive. Dette er mest detaljer knyttet til rapporter og vil ikke kunne benyttes i uregistrert versjon.

Ingen av innlagte opplysninger vil bli bort ved å ta i bruk den registrerte versjonen.

Mange av funksjonene i programmet kan prøves ut i en begrenset periode. 
Det forutsettes at man registrerer programmet hvis man vil bruke det lengre. Uregistrert program vil gi et minimum av funksjoner. Ut over disse tilgjengelige funksjoner, vil registrert programmet gi tilgang til en rekke andre funksjoner og rapporter

 • Generell endring av Referansenummer
 • Velge bort personer som er yngre enn 100 år i rapportene
 • Skrive ut opptil 85 generasjoner
 • Skrive ut rapport med partall eller oddetall
 • Skrive ut rapport med start på bestemt sidetall
 • Skrive ut anetavle med 3 generasjoner med bilder
 • Skrive ut anetavle med 6 generasjoner
 • Skrive ut anetavle med 7 generasjoner m/begrenset omfang av opplysninger om de to siste generasjonene
 • Skrive ut anetavle med 7 generasjoner med all informasjon
 • Skrive ut anetavle i halvvifteformat
 • Skrive ut bilder i alle rapporter
 • Skrive ut statistikk
 • Skrive ut beskrivelse om Steder som del av Gruppe/Indivinrapport
 • Skrive til RTF-format med automatisk generering i bokformat i f.eks. Word, WordPerfect, AmiPro av de fleste rapporter
 • Lage Familiegrupperapport som HTML formater (for hjemmesideplassering)
 • Lage Anetre som HTML formater (for hjemmesideplassering)
 • Kombiner Familiegrupperapport og Anetre i HTML format (for hjemmesideplassering)
 • Lage egne definerte hendelser om de ikke skulle være definert i programmet
 • Vise og skrive ut alle bilder Kontroll av alder i forhold til andre slektninger
 • Eksportere GEDCOM en fullstendig gren (eller deler) (alle aner pluss alle etterkommere av disse)
 • Eksportere GEDCOM basert på forskjellige kriterier som du selv setter sammen
 • Eksportere GEDCOM basert på egendefinerte utvalgskritereier
 • Importere GEDCOM fra alle standardprogrammer, men også for å løse en del problemer fra enkelte programmer
 • Eldste ane i hver gren, også med tanke på DNA
 • Noen nye grafiske rapporter på aner, samt slektens opphav
 • Lage PALM database for de som har PALM Sette flagg på enkelt personer og/eller grupper av personer
 • Importere kommaserparert fil/database (kommer)
 • Slå sammen databaser med personkontroll
 • Sammenligne og slytte data trinnvis med full styring av prosessen
 • Dele opp databasen i fullstendig gren (alle aner pluss alle etterkommere av disse)
 • Soundex i ordsøking Sikkerhetskopi over flere disketter i komprimert format
 • Sikkerhetskopi direkte til en CD-R/RW (krever Windows XP eller nyere)
 • Multimedia
 • Forskerbok
 • Finne dubletter i databasen med bruker kontroll
 • Slå sammen to databaser medbrukerkontroll
 • I tillegg vil det stadig komme større ellemindre tillegg

Copyright © 2012 Brother's Keeper. All Rights Reserved | HTML5 | CSS