Anbefal denne siden
 
 
 


Kjøp ~ Betaling ~ Program ~ Brukerveiledning

 
Brother's Keeper er et unikt slektsprogram, produsert i USA av John Steed. Programmet leveres med flere språk, bl.a. Bokmål og Nynorsk. Programmet kan hentes fritt fra nettet for utprøving. Tar du programmet i bruk (etter noe utprøving), er det riktig og rimelig at også DU registrerer programmet. Registrering gir deg permanent tilgang til flere funksjoner. Du kan også Laste ned programmet selv for utprøving og oppdatering.
Uregistrert versjon er Shareware. Dette gir deg et fullverdig program, men enkelte funksjoner er ikke tilgjengelige. Registrerte data går IKKE tapt. Skal du bruke programmet fast anbefales å registrere programmet (betale full versjon til produsenten). 

Uregistrert og gratis versjon av programmmet kan lastes ned fra høyre side http://www.bkwin.info/

REGISTRERING AV NY BRUKER (1. gangs registering) Har ikke registreringsnummer eller bruker-ID
Du kan bestille programmet i Norge ved å bruke bankkonto (oppgitt nedenfor) eller du kan bestille det direkte fra USA ved betaling over Internett direkte til USA. Eventuelle norske off.avg. kommer i tillegg.
Direkte nedlasting fra nettet er i utgangspunkt Uregistrert Versjon. Det trenges ikke passord eller bruker-ID. Registrert versjon gir en rekke tilleggsfunksjoner.

1 - Brother's Keeper 7 for Windows - Full version - Samtlige språk [CD/Minnepinne pluss Brukerveiledning (engelsk), men hjelpefiler og skjermtekster er oversatt til norsk] + bruker-id og passord
[(CD/Minnepinne inneholder fullstendig program med all språk. BK har inkludert det som trenges for å konvertere fra BK5 og eldre versjoner). Det er video som bl.a viser Rediger, bruk av Kilder, Sammenligne og slå sammen databaser samt finne dubletter av data i egen database. Videoene har Engelsk språk. Det er også vedlagt Norsk rettledning for installasjon av program og oppsetting av programmet.]

USD 45 ( inklusive registrering ) fra 1. apris 2020 NOK 450.00
Leveransene fra USA vil alltid være siste versjon (nå versjon 7.5). Postforbindelser fra USA er rammet av Covid-19 og det kan ta 4-8 uker.

For leveranse vi norsk bestilling bruk muligheten med informasjon til BKassistanser slik at vi kan få bruker-ID og passord oversendes via e-post (fra USA) og du selv kan laste ned programmet. Pakke vil uanset komme fra USA.
OPPGI om du bruker PC med CD-leser eller USB-inngang.

Send melding om bestillingen straks til nevnte BKassistanse.
I meldingen og bestillingen oppgis om du skal ha CD eller minnepinne, samt privat telefonnummer.

Brother's Keeper 7 for Windows. Programmet kjører på Win 95/98, Windows ME, Windows 2000/NT, Win XP, Vista, Windows 7, Windows 8.x og Win 10. 
[CD/Minnepinne inneholder både BK6.6, BK7 samt Videoer for introduksjon av programmet og en del av hjelpfunksjonene. ]
Prisen inkluderer Bruker-ID samt passord [nøkkelåpner til alle fuksjoner]
Det fyller også med trykket brukerveiledning på engelsk.

OPPDATERING FOR REGISTRERTE BRUKERE (skal ha tilsendt materiell i posten)
(Egen nedlasting av oppgradering/oppdatering 
er gratis)

2 - Brother's Keeper 7 for Windows - Oppdatering - for registrerte brukere [Brukerveiledning (engelsk) + CD/Minnepinne (alle hjelpefiler og skjermbilder er oversatt til norsk) (gjelder også de som er registrerte brukere med lisens for BK5 eller nyere, se også nederst på siden)] 

USD 34 ( NOK 330.00 i Norge ) USB
USD 30 ( NOK 290.00 i Norge ) CD
Husk å oppgi Registreringsnummer

3 - Brother's Keeper 7 for Windows - Oppdatering - for registrerte brukere [Kun CD/Minnepinne (alle hjelpefiler og skjermbilder er oversatt til norsk)]

USD 29 ( NOK 280.00 i Norge) USB
USD 25 ( NOK 240.00 i Norge) CD

Husk å oppgi Registreringsnummer

4 - Brother's Keeper 7 for Window - Oppdatering og Testversjon. Du laster ned programmet selv fra Internett. Det vil gi registert eller uregistrert versjon, avhengig av om du har registrert eller uregistrert versjon selv. Brukerveiledning, er den som er del av selve Hjelpefilen og som aktiveres ved brukt av <F1> (hjelpefiler og skjermbilder er i samsvar med det språk du installerer)

USD 0 ( NOK 0.00 i Norge)

 

FORSENDELSEVAV PROGRAM

Programvare som bestilles over nett samt dansk manual skal sendes fra hhv. USA og Danmark. Det må derfor beregnes 1-2 uker etter at bestilling er mottatt hos disse.

VIDEOER på CD/MINNEPINNE

NB: CD/Minnepinne inneholder også program for å konvertere database fra de eldre prograversjonene FAMILY3 (DOS) og BK4 - 4.5 (DOS) og BK5 (DOS) til BK6 Windows samt Acrobat Reader. I tillegg inneholder CD og minnepinne 7 instruksjonsfilmer (Se ovenfor).

* Show movie about the Edit screen (9 minutes) Vis film for Redigerskjermen
* Show movie about adding a Source (5 minutes) Vis film for hvordan man bruker kilder
* Show movie about the Compare routine (14 minutes) Vis film om å Sammenligne og sammenslå databaser
* Show movie about the Search for Duplicate routine (10 minuter) Vis film om Søk etter duplikate personer
* Show movie about using the Word Search (18 minutes) Vis film om Ordsøk
* Show movie about using Flags to mark people (8 minutes) Vis film om Flagg for å markere personer
* Show movie about using FindAGrave (8 minutes) Vis film om FindAgrave

BETALING FOR PROGRAMMET ~ BRUKERVEILEDNING

Noen liker ikke å betale direkte over inernett direkte til USA. Disse kan derfor betale direkte over post eller bank (nettbank) direkte til norsk bank-konto. Bruk da angitte beløp i Norske Kroner til nettbank-konto

bankkonto 1602.54.50292
Otto Jørgensen
Badebakken 24
0467 Oslo
bkassistanse@norway.online.no
tfn. +47 977 91 566

Det vil ta noe lengre tid å få tilsendt Bruker-ID og passord ved betaling vi norsk nettbank enn direkte til oppgitte konto i USA.
Man får her gjerne tilsendt midlertidig bruker-ID og passord på e-post. Etter en tid kommer en liten pakke tilsendt i posten med de permanente opplysninger som SKAL legges inn i programmet.

Etter at melding med opplysninger om avsender er mottatt fra bank, sendes melding straks til produsent. Beløp overføres straks USA eller Danmark. Programm sendes direkte fra USA til den adressen som står på innbetalingen. 
Dansk Brukerveiledning sendes direkte fra Danmark. Noen ganger kan dette tar tid mens andre ganger går det utrolig rask. Hva årsaken kan være, må man bare lure på!
Produsent sender varen direkte fra USA til mottaker. Både BBS og SDS,  postverk og bank er innvolvert er utenfor min kontroll. 
Brukere med registrert program (BK7, BK6, BK5.2 og eldre versjoner) trenger IKKE registrere seg på nytt for å ta i bruk BK7, da Bruker-id og Passord som bruker har mottatt tidligere med programmet fra produsent, fortsatt kan brukes.  

Bruker-id og passord står på innsiden av omslaget til manualen.

BRUKERVEILEDNING FOR BK

DANSK BRUKERVEILEDNING BK7 tilbudspris DKK 340.00 (bestillt i Norge, sendes deg direkte fra Danmark)

Det er ikke laget egen norsk brukerveiledning, men alt som står i den norske Hjelpefilen ( Bruk F1 ) (oppdateres kontinuerlig og kan skrives ut) inneholder alt som er nødvendig. Et godt skrevet alternativ på papir er allikevel denne danskel brukerveiledning til en tilbudspris NOK 400.00 (bestill i Norge, sendt deg direkte fra Danmark)   

ANDRE HANDBØKER OG HJELPEMIDLER

NFS-butikken er del av aktiviteten ved Norsk slektsforskerforening og har en rekke gode ting til sags.

DIS-butikken er del av aktiviteten ved Slekt og Data og har en rekke gode ting til sags.

 

KOMPLETT VERSJON KONTRA DEMOVERSJON

Programmet som kan lastes ned fra nettet eller via høyre siden er fullstendig program med alle egenskaper. Det er imidlertid lagt inn noen begrensninger som først aktiveres når du registrerer programmet. Dette betyr imidlertid at du ikke mister noen av de data som du har registrert i programmet under utprøving av Brother's Keeper når du registrerer programmet. Du kan få midlertidig tilgang til bl.a. funksjoner knyttet til bilder og RTF ved å følge retningslinjene som gis i selve programmet.

Copyright © 2012 Brother's Keeper. All Rights Reserved | HTML5 | CSS