Anbefal denne siden
 
 
 


Nyheter i Brother's Keeper

Programmet oppdatere gjevnlig med forbedringer og nye funksjoner.

Informasjon om dette og andre gode og fornuftige forhold knyttet til programmet samt informasjon om oppdateringer for nordiske forhol kommer via denn websiden, Slektsforum hos Slekt og Data, FaceBook, WikiPedia og mange andre kanaler. I tillegg er det en rekke andre kanaler og lister eller via nyhetsgrupper. Det er også opprettet en egen engelskspråklig e-epostliste.

For hele tiden å være ajour i oppdateringer, er det derfor en god idè å ha denne siden som en av dine Web-favoritter. Foruten vanlig informasjon, brukes Web-siden også til utvekling av erfaringer og tips. I tillegg er dette også riktigste kanalen hvor man i første omgang melder om feil og mangler. Det er mange deltakere på Facebook og den engelsk e-postlisten og det vil alltid være noen som kan hjelpe.
Dette er gjordt for at man skal forhindre spredning av virus og annet uhumskheter som ingen ønsker til sine PC-er.

Alle kan melde seg selv av og på, men det er hvis grad av overvåkning, slik at innlegg ut over tema til listen, risikerer å bli utestengt.,

Siste nytt

Siste versjon / nytt 
BK7* 7.5.7  19. aug 2021
lastes med gammel sikkerhetsadresse
Last ned direkte Full versjon og Oppdatering
eller
Gå direkte til leverandørens nettside Brother's Keeper version 7.5 (bkwin.net) og velg "Download full 7.5 program) ca 54MB direkte fra produsentens webside i USA.


Siste versjon / nytt 
BK6* 6.6.20  27. des  2017
Last ned direkte Full versjon og Oppdatering
fra server fra USA

Beskrivelse for å instalere programmet

Noen synes å ha problemer med å laste ned her. Gå derfor til produsentens webside for å laste ned direkte derfra (direkte Webside hos produsent):
www.bkwin.net  www.bkwin.com  www.bkwin.org

Noen nettlesere er ikke like 'snille'.
Noen Antivirusprogram kan også skape problem for nedlasting.

Kurs

2021 - - - BK7     Oslo
6. november  2021
kl. 10.00 - 15.00

Etter offisiell utlysning skal 
slaø påmelding skje direkte til
Slekt og Data Oslo/Akershus

Hvordan er det med kurs lokalt ?
Holdes det kurs lokalt i Norge ?
Behov for kursledere?

Møter

Kjente aktiviteter hvor
bl.a. BK er tema:
Slekt og Data der du bor

Kontakter

Innlegg, spørsmål osv. om Brother's Keeper sendes

Spesielle ønsker i BK ?

Problemer med BK ?

Copyright © 2012 Brother's Keeper. All Rights Reserved | HTML5 | CSS