Anbefal denne siden

 
 
 


Nyheter i Brother's Keeper

Programmet oppdatere gjevnlig med forbedringer og nye funksjoner.

Informasjon om dette og andre gode og fornuftige forhold knyttet til programmet samt informasjon om oppdateringer for nordiske forhol kommer via denn websiden, Slektsforum hos Slekt og Data, FaceBook, WikiPedia og mange andre kanaler. I tillegg er det en rekke andre kanaler og lister eller via nyhetsgrupper. Det er også opprettet en egen engelskspråklig e-epostliste.

For hele tiden å være ajour i oppdateringer, er det derfor en god idè å ha denne siden som en av dine Web-favoritter. Foruten vanlig informasjon, brukes Web-siden også til utvekling av erfaringer og tips. I tillegg er dette også riktigste kanalen hvor man i første omgang melder om feil og mangler. Det er mange deltakere på Facebook og den engelsk e-postlisten og det vil alltid være noen som kan hjelpe.
Dette er gjordt for at man skal forhindre spredning av virus og annet uhumskheter som ingen ønsker til sine PC-er.

Alle kan melde seg selv av og på, men det er hvis grad av overvåkning, slik at innlegg ut over tema til listen, risikerer å bli utestengt.,

Siste nytt

Siste versjon / nytt 
BK7* 7.5.6  21. apr 2021
Last ned direkte Full versjon og Oppdatering
fra server i USA

Siste versjon / nytt 
BK6* 6.6.20  27. des  2017
Last ned direkte Full versjon og Oppdatering
fra server fra USA

Beskrivelse for å instalere programmet

Alternative sider for nedlasting:
bkwin.net  bkwin.com  bkwin.org

Kurs

2021 - - - BK7     Oslo
Kanskje Mulig
25. september  2021
kl. 10.00 - 15.00

Hvordan er aktiviteten lokalt ?
Holdes det kurs lokalt?
Behov for kursledere?

Møter

Kjente aktiviteter hvor
bl.a. BK er tema:
Slekt og Data

Kontakter

Innlegg, spørsmål osv. om Brother's Keeper sendes

Spesielle ønsker i BK ?

Problemer med BK ?

Copyright © 2012 Brother's Keeper. All Rights Reserved | HTML5 | CSS