Anbefal denne siden
 
 
 


Nytt i BK7

Oppdatering som ligger til nedlasting vil ALLTID innholder alle tidligere oppdateringer. Hvilken versjon du har, finner du ved Hjelp / Om BK fra programmet. Til venstre, vil du finne informasjon om alle tidligere oppdateringer.

Tekster i skjermbilder legges inn i Norge etter at selve den engelske teksten og oppdateringer av programmet er foretatt. Tekstene (nynorsk og bokmål) vil dermed være på plass etter den engelske teksten er på plass. Finnner man feil i teksten sendes feilmeldinger direkte til ansvarlige for oversettelsen (se første side i norsk hjelpefil <F1>. Aktiver Nynorsk eller Bokmål for adresse til ansvarlig).

Teksten til hjelpøefilen foretas av den ansvarlige for norsk bokmål.
Teksten i Hjelpefilen kan av og til være vanskelig å forstå og det er alltid fint at det sendes tilbakemelding, slik at denne kan bearbeides. Det er også viktig at evt. feil påpekes.

Det anbefales alltid å ta sikkerhetskopi av database før alle oppdatering. Linken for nedlasting av oppdatering henter ALLTID siste versjon direkte fra USA. Hvilken versjon du har, finnes under Hjelp / Om BK fra programmets forside.

Last ned filer for FULLSTENDIG FIL for INSTALLASJON og OPPDATERING direkte fra USA via høyre side på forsiden http://www.bkwin.info.

Informasjon om oppdateringer hos produsenten tilleggsinformasjon for de som ønsker dette. Nedlasting herfra er som nedlasting fra sidene generelt; alle linker går rett til produsentens server.

Her er link til siste testen av BK som ble utført i regi av DIS-Norge (6.2.10 i 2005). Dette er eneste kjente seriøse test av nøytral tester. Flere program ble testet. Resultatene er mer av historisk betydning.

Finner du feil i programmet, send melding direkte til John Steed. Ta med versjonsnummer for programmet som omtales. Velg Help, About BK/Om BK for å se versjonsnummer (f.eks. 7.0.48).
Send kopi av meldingen til Otto Jørgensen.

Copyright © 2012 Brother's Keeper. All Rights Reserved | HTML5 | CSS