Anbefal denne siden

 
 
 


Ny = Ny funksjon - - - Ok = Registrert feil rettet - - - Endret = Funksjonaliteten er endret

Siste versjon av programmet inneholder ALLTID tidligere oppdateringer innebygget. Hvilken versjon du har, finner du ved Hjelp / Om BK  BK7.0   BK7.1   BK7.2   BK7.3    BK7.4

Husk at du må ha satt at du har full Administrasjonsrettighet til BK

??. ???? 2020 (7.5.1)

 


10. april 2020
(7.5.0)
(NYTT) Et nytt visningsalternativ: Fem generasjons visning'(uder Edit) (Se http://www.bkwin.net/bk7info.htm )
(NYTT) Alternativ til å lage en innholdsfortegnelse for Anerapport bokformast.
(NYTT) Mulighet for å sende Familieslektsbok til en HTML-fil.
(NYTT) Ny liste-rapport for å finne Alle personer knyttet et bestemt sted.
(NYTT) Alternativ for å skrive ut Merknader om et sted knyttet til Slektsbok for generasjoner, Familieslektsbok, Anerapport bokformat.
(NYTT) Ny knapp på skillekort for Barne og Søsken for å vise alle barn fra alle ekteskap med begge foreldrene.
(NYTT) Anetre kan skrive ut 4 generasjoner med bilder og 'Inverterte pyramide i 4 generasjoner med bilder.(NYTT) Nytt alternativ på Etterslektstre m ed alternativ for enten bare menn eller kvinner.
(NYTT) Nytt alternativ for å vise Merknad på skjerm ved valg av person.
(NYTT) Pluss flere små rettelser for noen av diagrammer og rapporter

* A new View option: Five Generation View/Browse (see http://www.bkwin.net/bk7info.htm )
* Option to make a Table of Contents for the Ahnentafel Book.
* Option to send the Indented Book Report to a HTML file.
* New List report to find everyone attached to one specific location.
* Option for Location Notes to print on Register Book, Indented Book, Ahnentafel Book reports.
* New button on the Children tab, and Siblings tab, to 'show all children from all marriages of both parents.'
* Ancestor Chart can print '4 generations with pictures' and 'Inverted Pyramid 4 generations with pictures.'
* New option on Descendant Tree chart for Male only or Female only.
* New option to show Notes on the Select Person screen.
* Plus several small fixes for some of the charts and reports

Bestilling: https://brotherskeeperstore.stores.yahoo.net/brotkeepforw.html

 

 

 

 

Copyright © 2012 Brother's Keeper. All Rights Reserved | HTML5 | CSS