Anbefal denne siden

 
 
 


Brother's Keeper 6

kan hentes via høyre siden her. Det er alltid siste versjon av programmet og hentes direkte fra USA. Nyheter i oppdatering gir opplysninger om endringer i de enkelte versjonen. Er du med i den Nordiske e-postliste er erstattet av en engelsk epostliste samt Facebook.

Ønsker du ikke å installere direkte fra nettet, kan du bestille oppdaterings-CD via norsk bank-konto. CD sendes direkte fra produsent i USA til din oppgitte adresse.

Oppdatering/nyinstallasjon er som for alle dataprogram og er meget enkel. Ingen av dine registrerte data blir endret. Det er kun selve programmet som oppdateres.

Programmet som ligger for nedlasting innehollder både nye funksjoner og utbedringer. Du trenger ikke installere hver oppdatering, kun siste versjon. Men følg med på Gruppen for BK på Facebook. Oppdater etter behov, men oppdatering til siste versjon er viktig før du fremmer ønsker om nye funksjoner eller melder om feil. Registrert program gir tilgang til flere funksjoner.

Nedenfor er en oversikt over linker som kan bruke for å laste ned siste versjon. En oppdatering omfatter alltid alle tidligere oppdateringer.

Finner du feil som du mener rapportere, ta alltid utgangspunkt i siste tilgjengelige versjon og send en rapport.

Viktig! Ved første gangs installasjon (uansett språk) må alltid foreta som en fullstendig installasjon.

Har du BK5, du konvertere databasen til BK6. Dette gjør du fra BK6. Les i hjelpefilen <F1> etter at du har installert BK6.

NORSK MANUAL

Norsk Veiledning for installasjonen (følger med på installasjons-CD ved kjøp av programmet). Manual på Norsk for programmet inngår aktivt i programmet (aktiveres ved hjelp av <F1> på alle sider) for alle skjermbilder. Hver del av hjelpefilen kan skrives ut.
Dansk manual samt annen litteratur finnes under MANUALER og ANDRE HANDBØKER.

Kurs

2020 - - - BK7     Oslo
AVLYST 2020 Grunnkurs
kl. 10.00 - 15.00

Hvordan er aktiviteten lokalt ?
Holdes det kurs lokalt?
Behov for kursledere?

Møter

Kjenteaktiviteter hvor
bl.a. BK er tema:
DIS-Norge

Kontakter

Innlegg, spørsmål osv. om Brother's Keeper sendes

Spesielle ønsker i BK ?

Problemer med BK ?

Copyright © 2012 Brother's Keeper. All Rights Reserved | HTML5 | CSS