Anbefal denne siden

 
 
 


Konverter BK6 database til BK7

Data fra BK6 kan konverteres til BK7.
BK7 kan brukes som et selvstendig program på samme måte som for BK6. Dermed kan BK6 og BK7 brukes som to serparate program. De trenger nødvendigvis ikke ha noen forbindelse med hverandre etter konvertering.
Bruk av adskilte databaser og mapper for Picture/Text/Media Anbefales.

Konverteringen endrer ikke BK6 databasen, bildene, etc.
Alle filene i Picture/Text/Media kopieres over fra BK6 til BK7 ved konvertering.

Du har mulighet for at BK7 kan utnytte og ha forbindelse med PICTURE, TEXT og MEDIA, men dette anbefales ikke. Det anbefales at bilder etc kopieres fra BK6 til BK7 ved konverteringen.
Etter konvertering er ingen direkte retur fra BK7 til BK6.

Feil du har i BK6 blir ikke bort selv om du konverterer til BK7.
Før konvertering bør du derfor kontrollere din BK6 database ved å foreta
##    Kvalitetskontroll
##    Rimelighetskontroll
##    Kontroller også at Datoformatet er satt under Oppsett av BK virkelig er det du bruker ved registrering.
##    Slette ubrukte stedsnavn
##    Slette ubrukte kilder
##    Oppdatering av BK til siste versjon
Dette gjør du i BK6 FØR konvertering

 

Selve konverteringsprossessen er enkel.

A. Man installerer først BK7
B. Man legger inn evt. bruker-ID og passord.
C. Deretter velger man BK7 og fra Fil valget Konverter BK6 database til BK7
D. Når man skal konvertere fra BK6 til BK7 er dette enkelt.
E. Det kan nå være smart å trykke <F1> for å få opp hjelpefilen til programmet og se igjennom den for å få en forståelse av prossessen. Den er forklart med bilder.

Man har installlert programmet på en helt ordinær måte.

Man foretar de oppsettsvalg for hvordan programmet skal virke, samme rutine som i BK6.
Så herman to valg i BK7:
* Fra Fil på Velkonsiden velges Konvertere BK6 database til BK7
* Sarte ved å trykke Rediger. Du får opp et gult vindu hvor du da velger Konvertere BK6 databse til BK7
Begge overfornevnte alternativer kommer til samme plass og samme rutine, slik at man da følger denne og evt. supplert med hjelp av Hjelpefilen <F1>

Informasjon om oppdateringer av betaversjonen og andre forhold knyttet til BK7 Beta vil foregå vi BK-Nordic. Feil som oppdages i BK7 Beta skal IKKE sendes til BK-Nordic men til BKassistanse med tilstrekkelig dokumentasjon som angitt under Problemer ?

Copyright © 2012 Brother's Keeper. All Rights Reserved | HTML5 | CSS