Anbefal denne siden
 
 
 


Feil og forbedringer

er noe vi som bruker av programmer aldri vil unngå.

Det er derfor viktig at slike ting, spesielt feil meldes så rask som mulig.
Dette for at andre brukere av programmet også blir meddelt situasjonen. Muligens kan det sitte noen tundt omkring som ikke 'tør' melde fra, men tatalt sett er det ingen grunn til å la være.

Dette bidrat til at man raskere kan få rettet eventuelle feil samt også finne frem gode og bedre løsninger på de utfordringer man sitter på.

En god regel, først, er imidlertid at man gjerne har oppdatert programmet til siste versjon. Det kan være at problemet alt er løst, takket være tidligere tilbakemeldinger.

Copyright © 2012 Brother's Keeper. All Rights Reserved | HTML5 | CSS