Biografi til: Hans Mikkelsen

Hans bygslet bnr 1 Olagarden Gnr 63 Sunde 1800-1807, men flyttet og bygslet bnr 7-10 Gnr 65 Bjørkavåg, Borgund etter broren, Peder. Hans fikk skjøte på det nye bruket i 1809 av faren. Skiftet etter Hans nevner bl.a. hest, 6 kyr, 2 kviger, 7 geiter og 8 sauer.

Etter at Hans dør, blir bruket drevet videre med forpakter i noen år før sønnen Kristian overtar.