Biografi til: Peder Mikkelsen

Peder fikk skjøte av faremn 1805. Året før hadde han og svogeren Mattias Oslsson Furneset innstemet av Arne Olsson og Sjur Ivarsson Årsnes (trolig fra Hjørundfjord) for å ha skore noen vidjer m.m. De tilstod og ble forlikte.

Peder ble bruker av bnr 7 - 10 Gnr 65 Bjørkavåg da garden ble delt (det ble holdt utskifte mellom brukene i 1836). Minnerlig utskifting mellom de 2 brukerne; Lars Eriksen og Kristian Hansen

Peder døde alt året etter at han giftet seg. Skiftet etter han var på 532 rdl, gjeld på 110 rdl. Av hus er oppført halvparten i bygningene til faren, så Peder har ikke bygget noe nytt. Jorda er taksert til 350 rdl, såe til 3-1/2 t. havre og 1/2 t. bygg, 8 føll. Han kan fø 1 hest, 13 kyr og 25 småfe.

Bruket ble i skifte lagt til sønnen Mikal og faren Mikkel, da Peder døde. Men i 1807 ble Mikal sin del overdrad til bestefaren Mikkel, da Peder ikke hadde betalt kjøpesummen, 100 rdl, for sitt bruk og det gikk derfor tilbake til faren, Mikkel Mikkelson. Hele garden ble derfor med i skiftet etter faren.

En annen sønn av Mikkel, Hans, bygslet hele bruket fra 1807. (Hans hadde da hatt Sunde i 7 år)