Biografi til: Wilhelm Peder Johan Britanus Mikkelsen

Per var bruker av bnr 2 Mikkelgarden Gnr 74 Rørstad, Borgund i tiden 1863-1916.

1865: 1 hest, 8 store kveg 16 faar, 1 svin 1/8 t bygg, 1 t blandakorn, 4 t havre og 3 t poteter.

Moren Johanne, er fødekårskone på garden i 1900.