Biografi til: Jørgen Johan Mikkelsen

Jørgen oppholdt seg som fisker på Hestad i 1881, men reiste 14.5.1890 fra Trondheim (879/1890) med "Beaver" til Minneapolis, USA. Han drev med gullgraving og skal ha gjort det bra. Han skrev til Magdalene at hun og barna skulle komme over, men hun ville ikke.
Magdalene flyttet til Ålesund etter at sønnene var konfirmert. Jørgen fortsatte med gullgravingen. Sønnene tok skipperutdannelse. Jørgen skrev flere ganger til Magdalene og sa at de nå kunne leve resten av livet i "gode forhold". Men Magdalene grudde seg og svarte ikke. Senere fortelles at Jørgen med sin "formue" i gull dro mot NordDakota, men kom visstnok aldri frem.
Jørgen Reiste til Minneapoolis Minnesota 1890, men kom aldri tilbake. Magdalena døyde i Ålesund (s 100 i Utvandrarane frå Sula, utg. av Sula Sogelag 2002).