Biografi til: Villik Jørgensen

Villik var bruker av bnr 1 Styrkårplassen (Villakgården) Gnr 86 Styrkårplassen, Fiskarstrand fra 1786, da han bygsler plassen og hvor han var bonde 1801.

Det er antatt at han var fra Romarstrand??