Biografi til: Knut Johannessen

Knut kjøpte som første selveier Gnr 92 Brathaugen av Widerøe i 1821 og var bruker i perioden 1800-1842.

Knut var en kraftkar og på Sula-landet går det mange historier om styrken hans. En gang sagde han over en åttring han hadde liggende nede ved sjøen; tok den ene delen i et bæretre og bar den på ryggen til gards. Han skjøt den siste bjørnen på Sula etter å ha jaget bjørnen innover øya.