Biografi til: Mikkel Mikkelsen

Mikkel var fra Nordfjord eller Sogn og bygslet 1772 - 1805 Gnr 65 Bjørkavåg, Borgund.

Mikkel kjøpte garden til selveie 1780 av kjøpmann Jochum Gierchen i Ålesund-garden. Han rev ned futeloven og bygde ny stue, 9 alen lang av grovt tømmer. Mikkel og kona skulle begge være fra Nordfjord. Han var nok en velstandsmann da han kom til Borgund og la i sitt liv en god del til på garden.

Garden ble 1805 delt i to bruk og Mikkel satt igjen med bnr 1 Larsgarden til han døde.

Han var da over 80 år, men var nylig gift på nytt (med en 19-åring), så det har nok ikke stått om livsmot. Enka, Dorte Martinusdtr. Eidsnes giftet seg opp igjen med Lars Erikson Skjåstad Hjørundfjord (d. 1857) som eide bnr 1 og 3 Gnr 69 Eikrem.

Mikkel kjøpte i 1800 bnr 1 og bnr 3 Gnr 69 Eikrem/Knutegarden av prost Nærem i Hjørundfjord, i 1780 Gnr 65 Bjørkavåg av kjøpmann Jochum Gierchen i Ålesund. Mtr. 82 i Borgund etter adkomstbrev av 11.12.1780 fra Karen val Gjerchen i Hallen, Ålesund, tinglyst 12.6.1781 (4rdl), folio 449, 1.12.1780) (obligasjon til Peter Lexan jr. Bergen på 350 rd med part i Birkvåg (folio 445, 2.1.1781).

Mtr. 61 i Hjørundfjord Skipsreid på "Ytre Steenes" ødegaard (Hitra?) 30. mai 1788 skjøteboken folio 738 1 pd 12 mark i Byxel og landskyld.

bnr 1 Bakkegarden Gnr 69 Eikrem solgt til Ole Jetmundsen Rødset 1807.
bnr 3 Knutegarden Gnr 69 Eikrem solgt til svigersønnen Nils Amundsen Tørla 1803.
Mikkel var fra Nordfjord eller Sogn og bygslet 1772 - 1805 Gnr 65 Bjørkavåg, Borgund.

Mikkel kjøpte garden til selveie 1780 av kjøpmann Jochum Gierchen i Ålesund-garden. Han rev ned futeloven og bygde ny stue, 9 alen lang av grovt tømmer. Mikkel og kona skulle begge være fra Nordfjord. Han var nok en velstandsmann da han kom til Borgund og la i sitt liv en god del til på garden.
*Skifte etterAnne Dortea Simonsdtr*
Da 1. kona døde 1809 var skifteboet på over 2200 rdl gjeldfritt, bl.a. nevnes hest, 15 kyr, 1 okse, 6 kviger, 8 sauer, 6 verar og 7 lam, 11 geiter, 6 bukker og 5 kje. Bygningene var 2 stuer, stabbur, 2 fjøs, 2 løer, stall 2 sauefjøs, smie og åttringsnaust.

Noen av husene stod sikkert igjen fra Alsing som bodde på garden sist i 1760-åra. Garden ble samtidig taksert til 700 rdl. Det kunne såes 12 t. havre og 1-1/2 t. bygg (8 foll) og fødast 40 klavebudne krøtter og 40 småfe og 3 hester om sommeren.