Biografi til: Anne Dorte Simonsdtr

Hornindal Nordfjord,
Ættelister for kvar gard i bygda, Utarbeidd av Knut Svaar-Seljesæter
nytt og omarbeida opplag av Paul O. Tomasgard,
Hornindal 1989.
Utgjeve av SparebankenSogn og Fjordane, Hornindal.